ETS PYME CONCURSAL?

Actiu <5.000.000,00 euros
Passiu< 5.000.000
Treballadors <50

NO ETS PYME CONCURSAL?

Actiu > 5.000.000,00 euros
Passiu > 5.000.000,00
Treballadors >50

Existeixen dos tipus d'acords que pots aconseguir amb els creditors:

1. ACORD EXTRAJUDICIAL DE PAGAMENTS

2. ACORDS DE REFINANÇAMENT