Perdón de deudas

Blog

Què és la revisió preconcursal?

El 96% dels concursos declarats a Espanya acaben en liquidació, convertint-se així la declaració de concurs en un procediment legal que no serveix per

Quins elements identifiquen STOPCONCURSOS?

Som una assessoria jurídica especialitzada en dret mercantil que té com a missió principal la continuïtat de les empreses que es troben en situació d’insolvència,