En quin tipus de situació es troba la teva empresa?

Sobreendeutament

Pèrdues empresarials o professionals

Increment de les despeses financeres

Disminució de les vendes

Increment de la morositat dels clients

Increment de les despeses d'explotació

Si la TEVA empresa es troba en alguna d'aquestes situacions, no SOL·LICITIS CONCURS DE CREDITORS, somet la teva empresa a una "REVISIÓ PRECONCURSAL" i intenta aconseguir un acord amb els creditors

Saps els requisits que has de complir per aconseguir un ACORD amb els teus creditors?

Ets empresari autònom?

Ets persona jurídica?

Quins són els passos a seguir?
Per aconseguir un Acord extrajudicial de pagaments (AEP) o un Acord de refinançament (AR) amb els teus creditors passaràs per les següents etapes:

1ª ETAPA: ANÀLISIS PREVI "REVISIÓ PRECONCURSAL"

Aquesta etapa es basa en la realització d'una anàlisi econòmica-financer previ per trobar la causa que provoca la dificultat per poder pagar els teus deutes.

2ª ETAPA: PLA DE VIABILITAT

Un cop identificades les causes que provoquen l'endeutament s'elabora un PLA DE VIABILITAT per poder corregir-les a fi de permetre la continuïtat de l'activitat professional o empresarial a curt o mitjà termini (3 any)

3ª ETAPA: NEGOCIACIÓ AMB ELS CREDITORS

En el pla de viabilitat es tindrà en compte els tipus d'acords que s'hauran de negociar amb els creditors, i detallarà els beneficis que comporten superar les causes que provoquen la dificultat de l'pagament dels deutes. T'ajudem a neogicar amb els teus acredores per aconseguir un acord.

4ª ETAPA: SEGUIMENT DEL PLA DE VIABILITAT

Durant el període de vigència de el pla s'ha de fer un seguiment de la mateixa per a verificar el seu compliment, identificar les desviacions i prendre les mesures correctores oportunes en cada moment. 

5ª ETAPA: EMPRESA SALVADA

Una vegada hem assolit els objectius marcats en el Pla de viabilitat l’empresa reprendrà el camí del creixement i l’estabilitat que garanteix la seva continuïtat futura.

SALVA LA TEVA EMPRESA ARA!

OMPLE AQUEST FORMULARI O TRUCA'NS, NOSALTRES TENIM LA SOLUCIÓ I ET PODEM AJUDAR!

HONORARIS ADAPTATS A LA SITUACIÓ FINANCERA DE L'EMPRESA

Responsable: IURIS9 ADVOCATS COMPLIANCE SLP
Finalitat: formalització d'un contracte de presentació de serveis professionals i resposta a les consultes formulades per l'interessat
Legitimació:
– para las consultas: consentimiento del interesado e interés legítimo de la sociedad
– para la prestación de servicios profesionales: relación contractual
Destinatarios: en las consultas no hay cesión de datos, en la prestación de servicios
profesionales a los órganos judiciales, a las administraciones públicas…etc
Derechos: Acceder, rectificar y suprimir datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en la pestaña de política de privacidad

Girona

Olot